Gå til indhold
Ny performancetest giver effektive bygninger

Pressemeddelelse -

Ny performancetest giver effektive bygninger

Universitetsbyggeri i Odense dokumenterer de positive effekter af Bygningsstyrelsens nye performancetest, der kvalitetssikrer bygningens tekniske installationer, inden den tages i brug. Bygningsstyrelsens nye fokus støttes fuldt ud af Schneider Electric, der har leveret BMS-systemet til pilotprojektet på Fyn.

Danske bygninger har svært ved at leve op til de fastlagte energikrav med et energiforbrug, der typisk ligger 15-20 % over det forventede. Det gør Bygningsstyrelsen nu noget ved med en ny Performancetest, der for første gang er indført som krav allerede inden udbuddet på et projekt på Syddansk Universitet (SDU). Her står Bygning 44 nu som et energirigtigt eksempel på, at performancetest sikrer, at bygningens overdrages med gennemtestede installationer til gavn for både brugere, bygherre og leverandører.

”Bygning 44 er et usædvanligt vellykket byggeri, der kan lære os en masse om effektivt byggeri”, siger Gyrithe Saltorp, der er direktør i Bygningsstyrelsen, som er Danmarks største bygherre.

Hun understreger samtidig, at Bygningsstyrelsen derfor i endnu højere grad vil lægge vægt på at komme i mål med de tekniske installationer til tiden og sikre, at de virker efter hensigten. I hendes optik handler det i høj grad om at bygherren allerede i udbudsmaterialet gør sig klart, hvad bygningen skal leve op til, og hvordan dette skal dokumenteres og testes, inden bygningen tages i brug.

”Den konkrete bygning på SDU blev stort set afleveret uden fejl og mangler, uden overskridelse af tid og økonomi og med installationer, der fungerede fra dag 1”, siger Gyrithe Saltorp.

Det betyder bl.a. at Bygning 44 lever op til bygningsklasse BK 2020, selv om den ’kun’ er bygget efter lavenergiklasse LK 2015. Desuden er indeklimaet mere end godkendt af de ca. 1.300 studerende og 30 ansatte, der har deres daglige gang i bygningen, som bl.a. huser Center for Energy Informatics (CFEI). Det odenseanske byggeri står nu som best practice i Bygningsstyrelsens drejebog for fremtidige byggerier, hvor kravene til de tekniske installationer skrives ind i udbudsmaterialet og testes løbende med en afsluttende performancetest inden overdragelsen.

Klare krav fra bygherre
Performancetest bygger på klare krav og dokumenterede resultater, hvilket skaber fordele for alle parter i byggeprojekter. Det ved Schneider Electric, som har leveret det intelligente BMS-system, der styrer temperatur, ventilation, belysning og energiforbrug i Bygning 44.

”Performancetest giver et helt nyt fokus i byggeprocessen, som sikrer en højere kvalitet. Traditionelt set er byggerier tilpasset konstruktionsfagene, men moderne byggerier er spækket med tekniske løsninger, som skal fungerer optimalt sammen. De nuværende aftaler og tidsplaner tager desværre ikke hensyn til, hvilke delentrepriser der er afhængige af hinanden. Det skader eksempelvis indkøringen af bygningsstyringen, som ikke kan gennemføres før VVS- og ventilationsarbejdet er færdigt. Det betyder, at det afsluttende arbejde ofte først kan gennemføres, når bygningen er taget i brug eller i værste fald helt udelades, hvilket forringer bygningens driftsøkonomi og belaster miljøet, siger Søren Eriksen, Vice President for EcoBuilding i Schneider Electric Danmark.

Derfor byder han Bygningsstyrelsen nye tiltag velkomne.

”Det er frustrerende, at den traditionelle byggeproces herhjemme ofte ender med nye flotte bygninger, der ikke lever op til deres designede performance på energiforbrug og komfort til skade for driftsøkonomien, miljøet og ikke mindst effektiviteten og den komfort, vi kan forvente som brugere. Derfor er performancetest et tiltrængt initiativ, og vi har haft en god oplevelse med at arbejde med performancetesten”, siger han.

Nye udbudsformer øger kvaliteten
Den nye performancetest sender ifølge Søren Eriksen et vigtigt signal fra Bygningsstyrelsen, som nu fokuserer på nye udbudsformer, performancetest og større krav til kvaliteten af de styringsløsninger og entreprenører, der er afgørende for en bygnings performance.

”For at sikre høj kvalitet i byggeprojekter er det helt central at fortsætte udviklingen med resultatorienterede udbudsformer, der sikrer hensigtsmæssige kriterier for tildeling samt en meget tidlig inddragelse af alle entreprenører på såvel installations- som konstruktionsområdet. Det giver plads til entreprenørernes erfaringer og specialviden, som er med til at sikre de løsninger, der giver den bedste bygningsperformance fra afleveringsdagen, siger han.

Et konkret eksempel er grænsefladen mellem BMS og IBI, hvor samspillet er centralt for effektiv drift af en bygning. På Bygning 44 på SDU har Schneider Electric leveret BMS-systemet og KNX-produkterne til IBI-installationen, som er installeret af Bravida. Det sikrer, at KNX-produkterne nemt kan integreres direkte i BMS-systemet, så det klassiske problem med dårlig integration mellem grænseflader blev undgået.

Bygger ”indefra og ud”
Bygningsstyrelsens nye fokus sender ifølge Søren Eriksen et vigtigt signal om, at byggeprocessen nu i højere grad prioriteres, så de tekniske installationer fungerer optimalt.

”Det er helt centralt at fortsætte udviklingen med de resultatorienterede udbudsformer, der sikrer hensigtsmæssige kriterier for tildeling samt en meget tidlig inddragelse af alle entreprenører på såvel installations- som konstruktionsområdet. Det giver effektive byggerier, som leverer på et højt plan fra afleveringsdagen”, siger Han.

Dermed bifalder han Bygningsstyrelsens nye paradigme, der i langt højere grad prioriterer installationsopgaverne fra start.

”Vi vil i højere grad tilstræbe at bygge ’indefra og ud’, forklarer projektleder i Bygningsstyrelsen Thomas Rysgaard med henvisning til de driftsøkonomiske fordele, som den tilgang udløser:

”Den ofte store forskel mellem det faktiske og beregnede energiforbrug i færdige bygninger i lavenergiklasserne skyldes ofte, at man undervurderer installationsopgavens rolle til fordel for konstruktionsarbejdet. Det medførertypisk også en del indkørings- og indeklimaproblemer. Dem vil vi effektivt prøve at takle undervejs ved at tænke i nye baner”, siger Thomas Rysgaard.

Fakta om SDU Bygning 44:

Bygherre: Bygningsstyrelsen for Syddansk Universitet (SDU), Teknisk Fakultet.

Totalentreprenør: TC Anlæg med Cubo (arkitekt) og Rambøll (ingeniør) samt Bravida og Schneider Electric som underentreprenør af StruxureWare, BMS-anlæg – Bruger- og betjeningsflade, HVAC-styring og KNX på rum-niveau.

8.000 m2, opført som lavenergiklasse 2015 (lever op til 2020-krav) til den budgetterede pris på 100 mio. kr. Opført oktober 2014 - oktober 2015. 

Emner

Kategorier


Om Schneider Electric:
Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og automatisering. Med en omsætning i 2014 på 25 mia. euro i ryggen betjener vores 170.000 medarbejdere kunder i mere end 100 lande, og hjælper dem til at administrere deres energiforbrug og på en sikker, pålidelig, effektiv og bæredygtig måde. Fra de mest simple el-kontakter til komplekse driftssystemer – optimerer vores teknologi, software og tjenester den måde, vores kunder styrer og automatiserer deres forretning på. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende brand inden for el-materiel. Vi arbejder konstant på at forbinde verden i intelligente løsninger, der forvandler industrier, transformerer byer og digitaliserer forretninger. Vi sørger for, at Life is ON.

Kontakt

Caroline Bülow

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94
Benedicte Flamand

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00

Relateret materiale