Gå til indhold
Ny dansk strategi giver indeklima i verdensklasse

Pressemeddelelse -

Ny dansk strategi giver indeklima i verdensklasse

Schneider Electric har været med til at udvikle en dansk strategi, der hjælper erhvervslivet til at opnå et indeklima i international topklasse, der går hånd i hånd med energibesparelser.

Indeklimaet i erhvervs – og kontorbyggerier har stor betydning for medarbejdernes sundhed og ikke mindst effektivitet, og Den Europæiske Standard for indeklima EN15251 giver nu bygninger mulighed for at opnå status i tre forskellige indeklimaklasser. Det er altså muligt at måle og dokumentere indeklimaet i bygninger ud fra en officiel standard, hvilket giver et nyt, stort potentiale i kampen for et bedre indeklima samtidig med, at energiforbruget bliver sænket.

- Standarden gør det muligt at få et officielt stempel på niveauet af sit indeklima, og det giver bedre muligheder for at følge, dokumentere og ikke mindst opretholde sit indeklima sideløbende med, at man skruer ned for energiforbruget, siger Martin Lykke Jensen, der er projektchef i Buildings Business i Schneider Electric.

Schneider Electric har sammen med blandt andet COWI, DTU og Teknologisk Institut været en del af en gruppe under Dansk Energi, som har udarbejdet og testet strategien EiSE (Energi og Indeklima Strategi uden Energifrås) Den peger på nogle helt konkrete tiltag, der kan hjælpe bygningsadministratorer, driftspersonale og eksterne rådgivere med løfte indeklimaet i danske bygninger i forhold til A-klassen i Den Internationale Standard.

- Et godt indeklima er meget centralt i forhold til medarbejderes sundhedstilstand og ikke mindst produktivitet, så indeklima er bestemt værd at tage seriøst på linje med energibesparelser. Derfor er det vigtigt, at man nu officielt kan måle og kategorisere kvaliteten af indeklima, siger Martin Lykke Jensen om Den Europæiske Standard.

EiSE-strategien skaber et vigtigt link mellem energibesparelser og forbedret indeklimaet, som kommer danske bygninger til gode i forhold den europæiske indeklima-standard EN15251. Den opererer med tre forventninger til det termiske og atmosfæriske indeklima i en A, B og C-klasse, der kan omsættes til målbare grænseværdier i form brugertilfredshed, temperatur og CO2 - koncentration i luften. Det er altså nu muligt at mærke en bygning med en officiel indeklimaklasse. 

Store besparelser i små justeringer
Med en officiel standard er det blevet nemmere at forbedre indeklimaet samtidig med at optimere energiforbruget, og EiSE-strategien viser, hvordan små tiltag kan skabe store energibesparelse og optimere indeklimaet. Særligt justering af CTS- og ventilationssystemer kan give store energibesparelser. 

- Analyser viser, at omkring 20-30 % af alle ventilationsanlæg har et for stort energiforbrug, og at 50 % af dem kan halvere energiforbruget alene ved at ændre på driftsparametrene og oven i købet få et bedre indeklima i bygningen med god luftkvalitet, en behagelig temperatur og større trivsel og komfort, siger Peter Poulsen fra Teknologisk Institut.

Det har vist sig, at indstillingerne i reguleringen af CTS-systemer ofte indstillet forkert, og det fører til et unødigt energifrådseri, som hurtigt kan vendes til store besparelser. Små justeringer af CTS-reguleringen kan skære op mod 30 % af energiforbruget samtidig med, at indeklimaet bliver forbedret. Det har Schneider Electric lært efter virksomheden i 2011 tog deres egen energi-medicin og sparede 248.000 kWh i hovedkvarteret i Ballerup. Det viste sig, at CTS-systemet ikke var indstillet optimalt, så ventilationen brugte unødigt energi, hvilket nemt kunne løse med små justeringer, der gav stor effekt. Ventilation, temperaturstyring og mindre standby-forbrug har sikret de store besparelser i Ballerup, mens indeklimaet er blevet forbedret med færre temperaturudsving og mere luftskift i ventilationssystemet i kontorbygningen på 8800 m2

Fakta:
EiSE-strategien

Er udarbejdet af Teknologisk Institut i samarbejde med Schneider Electric, COWI, DTU, Aalborg Universitet og Dan-Ejendomme as. Projektet er støttet af Dansk Energi.

EiSE er udviklet som en strategi, der kan hjælpe bygningsadministratorer, driftspersonale og eksterne rådgivere til hurtigt og nemt at identificere og rette årsager til, at indeklimaet ikke er optimalt, og at energiforbruget er for højt. 

Strategien fokuserer eksempelvis på optimering af CTS-systemer, ventilation, temperaturstyring og automatiseret bygningskontrol.

EN15251 - Den Europæiske Standard for indeklima
Omfatter det termiske indeklima, luftkvalitet og det akustiske indeklima samt lys.

Specificerer 3 indeklimaklasser af indeklimaet for forskellige lokaletyper:

  1. Imødekommer et højt forventet niveau (A)
  2. Imødekommer et middel forventet niveau (B)
  3. Imødekommer et moderat forventet niveau (C)

Indeklimaklasserne kan omsættes til målbare grænseværdier brugertilfredshed, temperatur og

CO2 -koncentration i luften.

Emner

Tags


Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energi og infrastruktur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2011 opnåede de over 130.000 medarbejdere en omsætning på 22,4 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.

Pressekontakt

Caroline Bülow

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94
Benedicte Flamand

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00

Relateret materiale