Gå til indhold
Et dårligt indeklima er en skidt forretning

Pressemeddelelse -

Et dårligt indeklima er en skidt forretning

Hver tredje virksomhed vil fremover bruge energirenovering af deres fysiske lokaliteter som løftestang til at fremme arbejdsmiljø og indeklima, viser nye tal fra Energiindeks Danmark 2014. DTU hilser trenden velkommen, da al forskning viser tydelig sammenhæng mellem godt indeklima og øget produktivitet. 

Langt de fleste private virksomheder energioptimerer først og fremmest deres bygninger, fordi det udløser direkte besparelser på el- og varmeregningen. Nye tal fra dugfriske rapport Energiindeks Danmark 2014 peger imidlertid på, at der blandt landets 1.000 største virksomheder er en stigende interesse for også at bruge energirenovering som en effektiv løftestang til at forbedre indeklima og arbejdsmiljø. 

- Vi ved, at et dårligt indeklima forringer produktiviteten, og det derfor er en skidt forretning at forsømme arbejdsmiljøet. Simpelthen fordi udgifterne til lønninger på en typisk kontorarbejdsplads er 100 gange større end udgifterne til energi til opvarmning og ventilation", siger professor Bjarne Olesen, Center for Indeklima og Energi på DTU Byg.

Schneider Electric, der er en af de fem partnere bag Energiindeks Danmark, og en af de største spillere på markedet for bygningsautomation i Danmark er meget enig:

- Vi råder i dag over en velafprøvet teknologi, som energieffektivt kan forbedre indeklima og arbejdsmiljø og dermed reducere sygefravær, skabe større trivsel og tryghed til gavn for produktivitet, indlæring mv. Samtidig kan vi via åben bygningsautomation opdatere de bygninger og anlæg, der skal stå distancen de næste mange årtier og derfor forberedes til smarte forsyningsnet", siger Vice President Søren Eriksen, Schneider Electric, Buildings Business, der er førende indenfor åben, fleksibel bygningsautomation og har årtiers erfaring med systematisk energi- og komfortoptimering i den private og offentlige sektor herhjemme. 

Undgå spredt fægtning - gå i dybden
Uanset om det gælder den private virksomhed eller den kommunale folkeskole, handler det ifølge Søren Eriksen om at gå i dybden med en samlet og prioriteret renovering af bygningens tekniske anlæg med beregning af den forventede effekt og efterfølgende fastholde fokus på energiledelse og effektiv bygningsdrift. 

- Vi kan jo ofte stille garanti for varige energi- og driftsbesparelser, indeklimafordele og mere sikre fysiske rammer, når der fra start sættes ind med samlede løsninger og opfølgning, siger Søren Eriksen og anbefaler at lade de lavt hængende frugter finansiere større projekter, som for alvor øger energieffektiviteten og komforten i de eksisterende bygninger og gør dem klar til det smarte forsynings net.

Fremtidens hus står allerede på grunden
- Nybyggeri tilfører kun ca. 1-1,5 %. årligt til det samlede areal, så opgaven ligger i at opdatere de eksisterende bygninger og anlæg. Bl.a. ved at gøre brug af løsninger baseret på professionel bygningsautomationsteknologi, der gør det muligt at styre ventilation, temperatur, belysning og bygningssikring langt mere præcist og behovsorienteret via en fælles platform, der omfatter bygningens samlede infrastruktur", siger Søren Eriksen og uddyber: 

- De afledte effekter bør derfor også indgå på linje med de direkte energibesparelser, når det reelle udbytte af en samlet renovering skal måles i forhold til investeringen. Ikke mindst fordi personaleomkostninger udgør 9/10 af de samlede driftsudgifter i en gennemsnitlig service- eller fremstillingsvirksomhed.

Dårligt indeklima - skidt forretning
Han bakkes op af professor og leder af Center for Indeklima og Energi ved DTU Byg, Bjarne Olesen:

- Vi ved, at et dårligt indeklima med træk gener, temperaturudsving og ringe belysning forringer produktiviteten, og det derfor er en skidt forretning at forsømme arbejdsmiljøet. Simpelthen fordi udgifterne til lønninger på en typisk kontorarbejdsplads er 100 gange større end udgifterne til energi til opvarmning og ventilation.

- Et fald i produktiviteten på bare 1 procent svarer således til hele energibudgettet. Omvendt kan systematisk energioptimering forbedre indeklimaet og arbejdsmiljøet, øge produktiviteten og gøre bygningen langt mere energieffektiv", forklarer Bjarne Olesen.

Find Energiindeks Danmark 2014 på www.energiindeks.dk

Related links

Emner

Kategorier


Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi. 

Kontakt

Caroline Bülow

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94
Benedicte Flamand

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00