Gå til indhold
​Energinet.dk gennemfører stor  energiovervågning i Nordjylland

Pressemeddelelse -

​Energinet.dk gennemfører stor energiovervågning i Nordjylland

Nye dokumentationskrav fra SKAT satte gang i et stort projekt i hos Energinet.dk i Vester Hassing. Det har nu givet optimerede tavler, øget energiovervågning og fjernadgang efter et tæt samarbejde med SystemTeknik og Schneider Electric.

Energinet.dk holder styr på strømmen i Danmark og sørger for, at den danske forsyningssikkerhed er en af verdens bedste. Det kræver konstant overvågning og dataopsamling i el-nettet. Med udgangspunkt i Vester Hassing uden for Aalborg følger Energinet.dk det nordjyske el-net tæt. Men nu er det ikke kun nettet, der er under skarp bevågenhed. Nye krav fra SKAT kræver nemlig specifik dokumentation af energiforbruget på el, varme og proces. Det har sat gang i et stort projekt med at opgradere de elektriske tavler og øge energiovervågningen i både bygninger og de tilhørende transformerstationer.

- I et tæt samarbejde med tavlebyggere fra SystemTeknik har vi har sat 30 energimålere op i vores tavler, som skulle ombygges, så de nu er delt op efter anvisningerne fra SKAT, forklarer Torben Jensen, der har stået for projektet i Vester Hassing. Sammen med en studiekammerat startede han på projektet i forbindelse med sin hovedopgave på installatøruddannelsen. Nu arbejder han som ekstern konsulent for Energinet.dk.

Effektiv energiovervågning
En vigtig del af projektet går ud på at sikre en effektiv overvågning af energiforbruget på den nordjyske station, der sammen med en søsterstation i Tjele har ansvaret for vedligehold af transmissionsnettet i Nordjylland. Transformerstationen i Vester Hassing er desuden forbundet med Sverige via to store transmissionslinjer, der fragter jævnspænding over Kattegat.

- For at sikre et godt overblik har vi valgt at samle vores overvågning i et overordnet system, forklarer den eksterne konsulent.

Systemet modtager data fra en række gateways fra Schneider Electric, der er forbundet med tavlerne via fibenet og ModBus. Overvågningen bliver samlet i platformen Power Monitoring Expert fra Schneider Electric, der er specifikt udviklet til at opsamle og visualisere data i større målesystemer.

- Power Monitoring Expert er kronen på værket, når kravet er at skabe nem overvågning og fjernstyring i større installationer som den hos Energinet.dk. Ved at følge forbruget og tilstanden tæt bliver grundlaget skabt for energibesparelser og hurtigere fejldiagnosticering, siger salgsingeniør Henrik Ramlov fra Schneider Electric.

Grøn gevinst

Det er ikke kun SKAT, der kan være tilfredse med de nye tiltag på stationen, der primært danner rammen om hverdagen for en del af det tekniske personale i Energinet.dk. Optimeringen i de 20 tavler og den centrale visualisering giver nemlig nye, store muligheder for at spare på energien.

- Vi fik frie hænder til at finde frem til god løsning til at overvåge og opsamle energidata. Projektet har givet os et godt indblik i, hvad det kræver for at arbejde effektivt og struktureret med energiovervågning og dataopsamling. Det giver nye muligheder for at optimere energiforbruget i installationerne i vores kontor- og driftsbygninger, forklarer Torben Jensen. 

Tavlebyggeren SystemTeknik A/S har været en vigtig sparringspartner i forhold til at ombygge tavlerne på omformerstationerne Vestre Hassing og Tjele, så Energinet.dk har fået den optimale løsning både teknisk og økonomisk. Fleksibilitet har også været et vigtigt aspekt i projektet, da det har været centralt at planlægge arbejdet i forhold til at sikre kortest mulige afbrydelser af forsyningen i Nordjylland.

Fjernaflæsning til fremtiden
Det intelligente opsamlingssystem giver medarbejderne i Vester Hassing mulighed for at hele tiden af følge og fjernaflæse forbruget i de enkelte installationer og stationer.

- Fjernaflæsning gør hverdagen lettere, og vi sparer tid og ressourcer ved ikke at skulle ud og aflæse vores stationer og målere manuelt. Lige nu har vi to transformerstationer tilknyttet til Vester Hassing, men meget tyder på, at der kommer flere. Derfor var det vigtigt for os at samle overvågningen og visualiseringen i et centralt system, så vi nemt kan følge tilstanden og opdage unøjagtigheder på afstand, siger Torben Jensen.

Energinet.dk ejer energiens motorveje i Danmark og har ansvaret for, at der hersker fair konkurrence og sikker forsyning af el og gas.

Fakta:
Energiovervågning i Vester Hassing Energinet.dk har i tæt samarbejdet med SystemTeknik imødekommet nye krav fra SKAT til offentlige instanser. De skal nu måle energien adskilt på el, varme og proces. Det har ført til nye tavler og et effektivt system til energiovervågning.

Teknikken: 
Acti 9 MEM3155 og MEM3255-energimålere er monteret i tavlerne, der via fibernet og ModBus er forbundet til EGX100 Gateways, der opsamler data op og sender den videre til det overordnede software-løsning Power Monitoring Expert fra Schneider Electric.

Fordele:
- Godt overblik over energiforbruget
- Bedre mulighed for energioptimering
- Mulighed for fjernaflæsning
- Enkel dokumentation

Emner

Kategorier


Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2013 opnåede de over 150.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi. 

Kontakt

Caroline Bülow

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94
Benedicte Flamand

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00

Relateret materiale